Congrès de Bulgarie 8-10 novembre 2019 Borovets Bulgarie

איחוד באירופה: זה הזמן לבקש

גם אם לא הייתם או לא שמעתם, עצרו לשלוש דקות להתרשם מסיכום שלושה ימים קסומים של כנס "קבלה לעם" הבינלאומי שנערך בעיירה בורוביץ', בולגריה. 900 איש ואישה מכל רחבי היבשת התאספו להתאחד מעל ההבדלים הרבים שמפרידים בין בני אדם. יחד הם הצליחו. רק לצפות במבטים, בחיוכים, בהתרגשויות, בדמעות, ולבקש – רק אז כל הטוב בינינו יתממש. תודות לתלמידיי, היוצרים המוכשרים: Amit Shalev Shai Livnatולביצוע השיר המרגש: Jacques Douieb Moti More

Publiée par ‎מיכאל לייטמן‎ sur Lundi 11 novembre 2019

Commentaires | Share Feedback | Ask a question
"La Kabbale, la Science et le Sens de la Vie" Commentaires RSS Feed